Spadek obciążony długami

Sytuacja spadkobiercy powołanego do spadku zależy od tego, jakie oświadczenie w stosunku do spadku złoży dany spadkobierca. Spadkobierca ma trzy możliwości: może spadek przyjąć w całości, może spadek odrzucić, a także może przyjąć spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. To jakiego wyboru dokona spadkobierca w stosunku do spadku, skutkować będzie jego ewentualną odpowiedzialnością za długi spadkowe. Dowiedz się więcej korzystając z usługi adwokat spadek Warszawa, a wszystko stanie się jasne.

Spadek, bowiem to nie tylko aktywa, czyli stan czynny majątku, ale także pasywa, czyli długi.

W przypadku złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku w całości, spadkobierca ponosi pełną odpowiedzialność za długi spadkowe. Również zaniechanie złożenia stosownego oświadczenia w przewidzianym przez przepisy prawa terminie, skutkować będzie pełną odpowiedzialnością spadkobiercy za długi spadkowe. Można jednak nawet wówczas uniknąć odpowiedzialności za odziedziczone długi, dokonując stosownych działań. Skorzystaj z usługi adwokat spadek warszawa aby się dowiedzieć wszystkiego. Istnieją dwie sytuacje skutkujące pełną, osobistą odpowiedzialnością za długi nabyte w drodze dziedziczenia. Po pierwsze spadkobierca, który składa oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, czyli w całości nabywa spadek, w skład którego wchodzą zarówno aktywa, jak i pasywa. Może się zdarzyć, że przedmiotem spadku są same pasywa, czyli długi.

Odpowiedzialność spadkobiercy w przypadku oświadczenia o przyjęciu spadku wprost rozciąga się na cały majątek spadkobiercy, czyli jest odpowiedzialnością pełną. Skorzysta z usługi adwokat spadek warszawa, a dowiesz się wszystkiego.Druga sytuacja skutkująca pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe, polega na tym, że spadkobierca nie składa w stosownym terminie żadnego oświadczenia, co do spadku, do którego jest powołany. Wówczas z mocy prawa spadkobierca nabywa spadek w całości, czyli zarówno aktywa, jak i pasywa, a jego odpowiedzialność za długi jest nieograniczona. Termin do złożenia oświadczenia w stosunku do powołania do spadku wynosi 6 miesięcy od momentu, kiedy spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.