przechowywanie dokumentów

Dla pełnej znajomości terminu przedawnienia (a przez to terminu obowiązku przechowywania dokumentów księgowych), dlatego też proszę o przeczytania maila. Dzisiaj wysłano do wszystkich klientów maila z informacja dotyczącą okresu przechowywania dokumentów księgowo-płacowych, poniżej zamieszczamy tabelę z okresami. Bezpieczne przechowywanie dokumentów http://www.archidoc.pl/archiwizacja-papierowa.html podatkowych i nie tylko, w archiwum wyposażonym w systemy zapobiegające zawilgoceniu i niszczeniu materiałów papierowych, By ułatwić porządkowanie dokumentów warto zakupić teczki, pojemniki, segregatory w różnych kolorach i zdefiniować, do czego będzie dany kolor używać. Segregatory z mechanizmem dźwigniowym mają wszystkie zalety klasycznych, ale dodatkową posiadają mechanizm, który umożliwia ściśnięcie większej liczby dokumentów w jednym segregatorze. Wobec nadchodzących zmian każda firma powinna zastanowić się, jakie są warunki niezbędne, aby uruchomić elektroniczne archiwum dokumentów księgowych. Przepisy podatkowe nakazują przechowywanie dokumentacji podatkowej do upływu okresu przedawnienia. Obowiązków tych nie zmieni likwidacja firmy. Archiwizacja dokumentów księgowych tylko w formie elektronicznej? *Usługa może być wykonywana w formie stałej obsługi lub usługi jednorazowej. Cennik usług archiwizacji dokumentów dostępny jest u naszych pracowników. W przypadku dokumentów w zakresie zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych to podlegają one trwałemu przechowywaniu. Roczne zbiory dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych oznacza się określeniem nazwy ich rodzaju oraz symbolem końcowych lat i końcowych numerów w zbiorze. Przechowywanie dowodów księgowych w formie elektronicznej Porządkowanie dokumentów (archiwalnych i niearchiwalnych), Na co trzeba zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji o przechowywaniu dokumentów w wersji elektronicznej? Przechowywanie faktur VAT wyłącznie w formie elektronicznej Zabezpieczenie akt poprzez przechowywanie ich w pojemnikach kartonowych z osobnymi listami zawartości, Minimalne okresy przechowywania przewidziane prawem dla dokumentów księgowych to odpowiednio. Co więcej, dzięki koszulkom na dokumenty nie trzeba ich dziurkować, co ogranicza możliwość przypadkowego rozdarcia. To tani i bardzo dobry sposób na przechowywanie pojedynczych dokumentów księgowych. Okres przechowywanie określonych dokumentów jest następujący. Archiwizacja i udostępnianie dokumentów kadrowych i płacowych, Okres przechowywania dokumentów dla celów podatkowych jest najczęściej dłuższy o 1 rok od czasu, jaki został określony w ustawie o rachunkowości. Stworzenie spisu dokumentów zbędnych i wybrakowanych, Przechowywanie ksiąg rachunkowych na innym nośniku niż wymieniony wyżej jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odtworzenia ksiąg w formie wydruków.