Jak prace magisterskie oceniają studentów?

Wszystkie prace dyplomowe mają przede wszystkim na celu poddać pod analizę zdobyte przez studenta umiejętności oraz wiedzę, którą powinien posiadać w toku nauki akademickiej przedmiotu. Analiza powinna być na tyle szczegółowa, aby pokazała mocne i słabe strony absolwenta w wielu miejscach, co przyczyniłoby się do wyeliminowania pewnych utrwalonych przez niego błędów. Niestety, ale wciąż niewystarczającą uwagę przykłada się pewnym elementom kształcenia przyszłych absolwentów. Znaczenie, jakie posiadają prace magisterskie w ocenie umiejętności i wiedzy absolwentów jest oczywiście bardzo duże- jest takie jednak tylko w sferze założeń, albowiem realnie nie realizuje podstawowych celów, jakie powinna mieć ocena umiejętności studenta.

Modyfikacja środków analitycznych
Na pewno warto jest dokonać pewnej modyfikacji wszelkich środków, które mogą nam służyć do tego, aby oceniać absolwentów pod koniec ich kształcenia. Firmy, które zatrudniają absolwentów polskich szkół, zauważają, że tym młodym ludziom brakuje podstawowych umiejętności, które przecież każdy wykształcony zawodowo człowiek powinien posiadać. Jakość kształcenia na uczelniach spada- głównie ze względu na powszechny charakter kierunków oraz przekonanie, że studia gwarantują dobre i szczęśliwe życie. Studiowanie powinno się wiązać z dużym wysiłkiem, lecz powinien to być wysiłek celowy. Takie przedsięwzięcia, jak prace magisterskie stanowią tylko i wyłącznie bezcelowe gospodarowanie umiejętności studenta, które zostają ograniczone do zredagowania tekstu i sprawdzenia, czy nie występują w nim literówki.

Nowe założenia
Uczelnie powinny przyjąć zmiany w kształceniu swoich studentów, aby w proces dydaktyczny zaangażowane były też podmioty prywatne, które będą zatrudniały przyszłych absolwentów. Powinno się umożliwić dotowanie uczelni przez prywatne firmy, które chciałby uruchomić dodatkowe zajęcia dydaktyczne, które miałyby charakter dobrowolny i uczyły umiejętności potrzebnych w danym momencie na rynku pracy. Prace magisterskie też powinny być modelami rozwiązywania problemów, które są obecne na rynku- szczególnie chodzi tu o problemy z perspektywy kierowniczej.