animacje sprzedaży

Na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij przycisk Animacja niestandardowa. Na dole okienka zadań Animacja niestandardowa kliknij pozycję Odtwórz. Aby otworzyć okienko zadań Animacja, na karcie Animacje należy kliknąć przycisk Okienko animacji w grupie Animacja zaawansowana. Na karcie animacje w grupie Animacja kliknij pozycję Opcje efektu, a następnie kliknij Kolejno. W grupie animacje sprzedaży http://oexcursor.pl/oferta/sales-marketing-services/event-marketing/ zaawansowana kliknij pozycję Okienko animacji. Na karcie Animacje w grupie Animacja wybierz pozycję Bez animacji z listy Animuj. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Okienko animacji. Gdyby przyjąć inny punkt widzenia i spojrzeć na lead nurtu ring z punktu widzenia lejka sprzedaży Bób, wyglądałoby to jakoś tak. Na karcie Animacje na wstążce w grupie Animacja wybierz odpowiedni efekt animacji z listy Animuj. Efekty są wyświetlane na liście Animacja niestandardowa w kolejności, w której zostały dodane. Efekty są wyświetlane w okienku zadań Animacja w kolejności, w której zostały dodane. Otwórz okienko Animacja: na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana wybierz pozycję Okienko animacji. Na karcie Animacja na wstążce w grupie Chronometraż w obszarze Zmień kolejność animacji wybierz jedną z następujących opcji. W okienku Animacja wybierz efekt animacji, którego kolejność chcesz zmienić. Po zakończeniu wybierania odpowiednich opcji animacji, które mają Zamknij okienko Animacja niestandardowa. Na karcie animacje w grupie Animacja zaznacz według gałęzi kolejno lub poziom pojedynczo. Animacja jest stosowana w taki sposób, jakby cała grafika SmartArt była jednym dużym obrazem lub obiekt. Kliknij kartę Animacja grafiki SmartArt, a następnie zaznacz pole wyboru Odwrotna kolejność. Gdy grafika SmartArt z zastosowaną animacją jest kopiowana do innego slajdu, animacja jest również kopiowana. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij przycisk Dodaj animację. Aby ustawić opcje efektów animacji, na karcie Animacje w grupie Animacja kliknij strzałkę z prawej strony pozycji Opcje efektu i kliknij odpowiednią pozycję. Kliknij prawym przyciskiem myszy Animacja niestandardowa na liście Animacja niestandardowa, a następnie kliknij polecenie Opcje efektu. W okienku zadań Animacja niestandardowa kliknij pozycję Dodaj efekt, a następnie wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności. Na liście Animacja niestandardowa zaznacz wszystkie kształty, które chcesz animować, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL i klikając każdy kształt z kolei. W okienku zadań Animacja niestandardowa kliknij pozycję Dodaj efekt, wskaż pozycję Ścieżki ruchu, wskaż pozycję Rysuj ścieżkę niestandardową, a następnie kliknij pozycję Bazgroły. Na karcie Animacje w grupie Animacje na liście Animacja kliknij pozycję Bez animacji. A okienko zadań Animacja niestandardowa wygląda mniej więcej.